• Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner

Werkwijze pensioenregeling werknemer

Xantèr adviseert bedrijven over de pensioenregeling voor het personeel. Wij adviseren over de opzet van een nieuwe pensioenregeling, bij het verlengen van een bestaande regeling of het aanpassen van een regeling. Hoe gaan wij te werk?

Onze werkzaamheden

  • Intakegesprek. Tijdens ons kennismakingsgesprek inventariseren wij de wensen, mogelijkheden, risicobereidheid van u als werkgever, het budget en planning ;
  • Offerte advieswerkzaamheden. Aan de hand van ons gesprek stellen wij een offerte op voor onze werkzaamheden. Hierin leggen wij vast wat u van ons kan verwachten, wat de planning is en tegen welke prijs wij onze werkzaamheden verrichten;
  • Ons advies. Wij stellen een advies op waarin wij een aantal pensioenvormen voor u uitwerken. Als dit niet op voorhand bekend is, geven we een overzicht van de vormen (bijvoorbeeld middelloon en beschikbare premie). We laten we de financiële gevolgen zien van de verschillende type regelingen, wat de voor- en nadelen zijn voor de werkgever en werknemer. U krijgt inzicht in de kosten van de regeling: de kosten die de verzekeraar in rekening, brengt, de kosten van het beheer van de regeling en uiteraard de verschillende premies zelf.
  • Toelichting. In een gesprek nemen we gezamenlijk het advies door. Aan de hand van dit gesprek en het advies maakt u een keuze voor een verzekeraar.
  • Definitieve offerte. Wij vragen definitieve offerte aan.
  • Afwikkeling. Wij zorgen ervoor dat alle benodigde documenten in orde zijn en bewaken het opstarttraject met de verzekeraar.
  • Beheer: jaarlijkse verwerken wij de salaris- en andere mutaties. Ook zijn wij het eerste aanspreekpunt voor vragen over de pensioenregeling.