• Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner

Verzekeringen

Verzekeringen voor particulieren
Als financieel planners adviseren we meestal over inkomensrisico´s , pensioenvoorzieningen of vermogensopbouw. Vaak is een pensioen, lijfrente, overlijdensrisico- of een arbeidsongeschiktheidsverzekering de oplossing.

Echter, wij beheren voor onze bestaande klanten ook de schadeverzekeringen. Denk hierbij aan uw opstal-, inboedel of aansprakelijkheidsverzekeringen. Onze klanten willen een goede dekking,  gemak, service en overzicht. Door het herstructureren van de verzekeringen kunnen wij vaak meteen ook een kostenvoordeel voor onze klanten realiseren. Zo heeft u als klant al uw financiële zaken in één hand. Doordat wij met veel verzekeraars een samenwerkingsovereenkomst hebben, kunnen wij voor u goede selectie maken.

Verzekeringen voor bedrijven
Naast de collectieve pensioenregeling adviseert Xanter u ook in een aantal collectieve verzekeringen voor zakelijke dienstverleners. Denk hierbij aan de volgende verzekeringen:

  • WGA-hiaat en -excedent verzekeringen voor het personeel;
  • Verzuim- en WGA-Eigen Risico verzekering voor inkomstenderving bij ziekte werknemers;
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven;
  • Inventarisverzekering;
  • Rechtsbijstandverzekering.