• Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner

Echtscheidingen

Het is bekend dat een echtscheiding een ingrijpend proces is. U hoopt het natuurlijk niet mee te maken, maar in de praktijk eindigt zo´n 30 procent van de huwelijken anders dan gepland. Naast belangrijke persoonlijke vraagstukken zoals zorg voor kinderen en de vraag wie in de echtelijke woning zal blijven, komen er vroeg of laat ook financiële vragen naar boven.

Rol van Xantèr:
Uw advocaat of mediator is de adviseur voor de juridische aspecten rondom de scheiding. Zij of hij adviseert over de hoogte van de alimentatie, het ouderschapsplan en maakt een opzet voor de verdeling van de pensioenrechten en het vermogen.

De adviseurs van Xantèr worden door de advocaat of mediator of door uzelf ingeschakeld voor advies bij financiële vragen rondom echtscheidingen, denk aan de volgende vragen:

  • Hoe verdelen we de opgebouwde pensioenen?
  • Hoe bescherm ik mijn alimentatierechten?
  • Hoe zorg ik dat de B.V. van mijn man straks wel de pensioenen kan uitbetalen?
  • Hoe regel ik dat ik in de woning kan blijven wonen?
  • Waar moet ik rekening mee houden als ik een andere woning ga kopen?

 

Wel of niet blijven wonen in de huidige woning?
Zeker als er nog jonge kinderen zijn, wil een van de echtgenoten graag in de echtelijke woning blijven wonen. Omdat de vertrekkende partner vaak een andere woning wil kopen, is het wenselijk als de woning en ook de bijbehorende schuld op naam van de achterblijvende partner gezet wordt. Wij beoordelen of dit financieel haalbaar is op basis van vermogen en alimentatie. Xantèr kan u ook helpen bij de onderhandelingen met banken en kan, omdat wij een goed beeld hebben van de totale financiële positie zorgen dat er goede afspraken gemaakt worden.

De vertrekkende partij kunnen wij uiteraard adviseren bij de aankoop van een andere woning.