Pensioen is niet meer zo vanzelfsprekend

Gratis 30 min. consult !

Uw naam:

Uw E-mailadres:

Uw telefoonnummer:
De crisis van de afgelopen jaren heeft aangetoond dat er geen financiële zekerheden meer bestaan. Grote pensioenfondsen, banken en verzekeraars, waarvan we dachten dat er niets mee kan gebeuren, hadden het moeilijk.

Tekorten bij pensioenfondsen, verlieslatende bedrijven en banken in nood zorgden er voor dat bedrijven genoodzaakt waren pensioenregelingen te versoberen. Werknemers zagen de opbouw van hun pensioenregeling bij de werkgever onder druk staan. Zelfstandig ondernemers zagen af van hun pensioen, omdat ze bang waren dat ze onvoldoende opdrachten zouden krijgen. Dit geeft allemaal aan dat een pensioenregeling niet meer zo vanzelfsprekend is.

Collectief pensioen

Xantèr regelt de pensioenregeling!

Xantèr adviseert bedrijven over de pensioenregeling voor het personeel. Wij adviseren over de opzet van een nieuwe pensioenregeling, bij het verlengen van een bestaande regeling of het aanpassen van een regeling. Hoe gaan wij te werk? Lees hier verder.

Ons kantoor te Utrecht is in het bezit van de benodigde pensioenvergunning, afgegeven door de toezichthouder (www.afm.nl). Wij behoren tot een kleine groep advieskantoren in Nederland die bedrijven en directeuren-grootaandeelhouders mag adviseren over de pensioenregeling. Aan deze toekenning zijn specialistische kennis- en vaardigheidseisen gekoppeld. Onze adviseur is dan ook ingeschreven in het register van pensioenadviseurs (www.rpa.nl). Wij hebben een jarenlange ervaring in het adviseren en beheren van pensioenregelingen.


Xantèr regelt uw pensioenregeling

Pensioencommunicatie

Er is veel onrust en onduidelijkheid over pensioen. Mensen denken vaak: Hoe is mijn pensioen geregeld? Bouw ik wel voldoende op? Is het wel goed geregeld voor mijn nabestaanden? Op verzoek van de werkgever verzorgen wij ook presentaties voor het personeel bij de introductie van een nieuwe regeling of als er gewoon behoefte is aan extra uitleg.

Samenwerking aanbieders pensioenproducten en –regelingen

Xantèr heeft toegang tot een groot aantal aanbieders van pensioen- en lijfrenteproducten. Onze onafhankelijke positie stelt ons in staat het juiste product bij de beste aanbieder te kiezen. Immers, wij laten ons door u als klant betalen en niet door de aanbieder.

 

Pensioen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Wij adviseren al sinds jaar en dag directeuren-grootaandeelhouders over hun pensioenopbouw. In samenspraak met de accountant adviseren wij wat de optie is voor DGA. Dit kan heel verschillend zijn. Welke fiscaalvriendelijke mogelijkheden heeft u?

  • Eigen beheer. U regelt zelf uw pensioenkapitaal binnen de bv. We stellen vast welke vorm en hoe u het beste het benodigde pensioenkapitaal kunt opbouwen;
  • Verzekerd pensioen. U sluit een pensioenverzekering af bij een professionele verzekeraar en houdt daarmee uw oudedagsvoorziening buiten het bedrijfsrisico;
  • Of het afsluiten van een bankspaarvoorziening.

 

Uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden maar bieden die niet de fiscale mogelijkheden zoals hierboven geschetst. Door het opstellen van een persoonlijk financieel plan maken wij uw pensioensituatie inzichtelijk en helpen wij u het gewenste pensioeninkomen te realiseren binnen uw financiële en fiscale mogelijkheden. Uw persoonlijke doelstellingen vormen ons uitgangspunt.

 

Pensioen voor de zelfstandig ondernemer

Bent u geen DGA maar zelfstandig ondernemer (eenmanszaak of vennootschap onder firma), dan kunt u ook op fiscaalvriendelijke wijze een oudedagsvoorziening opbouwen:

  • Oudedagsreserve. U mag binnen uw onderneming kapitaal reserveren voor uw oude dag door jaarlijks een deel van uw winst hiervoor vrij te maken. Wanneer u met ‘ pensioen gaat’ , koopt u met het kapitaal een uitkering aan;
  • U kunt ook kiezen voor een bankspaarfaciliteit. Op een geblokkeerde spaar- en/of beleggersrekening stort u premies af. U zorgt er op deze manier voor dat uw oudedagsvoorziening buiten uw bedrijf beschermd blijft.

 

Voor de zelfstandig ondernemer zijn er ook andere wegen naar Rome, maar meestal zonder fiscale faciliteiten. Denkt u hierbij aan het kopen van een beleggerspand. Wij stellen dan, net zoals bij de DGA, een financieel plan op. Wij maken u hierin duidelijk wat er nodig is om een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen. Uiteraard houden wij rekening met persoonlijke doelstellingen, financiële en fiscale mogelijkheden.

Voordelen DGA en zelfstandig ondernemer

Onze expertise ontzorgt u, zodat u zich volledig kunt concentreren op uw vakgebied en passie. Laat u tijdig adviseren, want daarmee bespaart u kosten en weet u zeker dat u periodiek aandacht besteedt aan de opbouw van uw pensioenvoorziening. U wilt tenslotte ook een zorgeloze oude dag. Onze werkzaamheden en gezamenlijke afspraken worden in een document vastgelegd, zodat het voor u heel duidelijk is wat u van ons kunt verwachten.

 

Pensioengat werknemers

U neemt deel aan de pensioenregeling van uw werkgever. U vraagt zich af: Mijn pensioen? Hoeveel heb ik eigenlijk? Via DigiD kunt u inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl, waar u in één oogopslag ziet wat u heeft opgebouwd, inclusief uw AOW-uitkering.

Een pensioenregeling bij de werkgever is niet per definitie een goede pensioenregeling. Laat u goed informeren in uw onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en over de inhoud van uw pensioenregeling. Het kan namelijk zijn dat u een pensioengat heeft.

Reparatie pensioengat

U kunt als werknemer op verschillende manieren uw pensioengat aanvullen. Wat voor u de beste keuze is, is afhankelijk van uw financiële situatie: Heeft u genoeg vermogen? Heeft uw partner voldoende inkomen? Lost u voldoende af op uw hypotheek? De antwoorden op deze vragen zullen ons helpen om u een goed advies te geven.

De meest fiscaalvriendelijke manier om uw pensioengat aan te vullen, is door gebruik te maken van de lijfrenteaftrek. Aan de hand van een lijfrenteberekening kunnen wij voor u vaststellen wat u aanvullend mag bijstorten op bankspaarrekening of lijfrenteverzekering. Misschien is het wel voordeliger om bij te storten in de pensioenregeling van de werkgever. Wij adviseren u hierin.