• Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner

Wat doen we

altFinanciële Planning is feitelijk het proces waarin een adviseur van Xantèr samen met u een integraal plan opstelt waarin uw persoonlijke financiële situatie in kaart wordt gebracht.
Op basis van persoonlijke wensen en doelstellingen analyseren en adviseren wij in hoeverre deze te realiseren zijn en wat de invloed van bepaalde gebeurtenissen (bv. ontslag, pensioen of minder gaan werken) is op het netto besteedbaar inkomen en uw vermogenspositie. In feite stelt de planner voor u een persoonlijk toekomstplan op, waarbij u ook nog eens een duidelijk beeld krijgt van uw huidige financiële positie.