• Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner

Vermogensadvies

Vermogensopbouw
Wij vinden advies over sparen en beleggen een essentieel onderdeel van een goed financieel advies. We brengen eerst uw financiële positie en uw wensen in kaart en komen dan pas met concrete oplossingen.

Een van die oplossingen kan zijn dat u een deel van uw vermogen belegt. Anders dan bij veel "traditionele" beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders, is beleggen voor ons geen doel op zich, maar een middel om uw financiële doelen te bereiken.

Als vermogensregisseurs staan wij liever naast u dan tegenover u.

Hoe pakken we het aan?
Nadat we hebben besproken waarvoor u gaat beleggen, stellen we samen met u vast welk risico aanvaardbaar is. Uiteraard is uw persoonlijke wens hierin doorslaggevend. Liever een laag risico met een wat lager verwacht rendement dan een belegging met een hoog risico die voor slapeloze nachten zorgt.

Waar?
Uiteraard bent u vrij zelf te bepalen waar u uw beleggingen gaat onderbrengen. Wij adviseren wel, welke vermogensbeheerder bij u past. Wij kijken dan naar beleggingsstijl, geleverde prestaties, rapportage en helderheid over kosten die ten laste van uw rendement kunnen gaan.

Regelmatig onderhoud stelt u niet voor verrassingen
Wij beseffen heel goed dat persoonlijke wensen en ook de mate waarin u bereid bent risico te lopen, kunnen veranderen. Daarom vinden wij het belangrijk om periodiek met u rond de tafel te zitten om de voortgang te bespreken. Vaak zit de vermogensbeheerder ook bij dit gesprek.

We kijken dan hoe uw beleggingen het hebben gedaan ten opzichte van de markt en andere aanbieders. Blijft uw vermogensbeheerder structureel achter, dan kan dat een goede reden zijn om over te stappen naar een andere aanbieder.