• Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner

Eigenaarsbelang vereniging van eigenaren(VVE)

Bent u eigenaar van een appartement, flat, studio, etage of maisonnette? Dan heeft uw VvE waarschijnlijk een opstalverzekering voor u afgesloten.

Lees meer...

Aanpassing wettelijk gemeenschap van goederen

In juli 2014 is een wetsvoorstel ingediend in de 2e Kamer voor een beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen voor nieuwe huwelijken. Wat wil men wijzigen?

Lees meer...

Eigen woning en hypotheeknieuws

Aflossingseis eigenwoningschuld

Een belangrijke wijziging betreft de aflossingseis voor de eigenwoningschuld. Heeft u (als belastingplichtige) eerder een eigenwoningschuld en krijgt u dit opnieuw?

Lees meer...

Nu ook gedeeltelijk afkoop gouden handdruk toegestaan

Eerder heb ik u geïnformeerd over het zonder boete mogen afkopen van een gouden handdruk (ook wel: loonstamrecht), mits aanwezig op 31 december 2013. Voorwaarde is dat u de gehele stamrecht dient af te kopen. Nu is ook gedeeltelijke afkoop toegestaan.

Lees meer...

Minder pensioenopbouw vanaf 2015

In juni heeft de 1e Kamer een wetsvoorstel aangenomen om de toekomstige pensioenopbouw te verlagen: het Witteveenkader. Dit heeft consequenties voor werknemers, zelfstandig ondernemers en DGA’s.

Lees meer...

Vragen over opheffing vrijstelling gouden handdruk

In onze eerdere nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd over de opheffing van de vrijstelling voor gouden handdrukken. Sinds dit jaar kunt u een ontslagvergoeding alleen in één keer laten uitkeren. We hebben wat vragen gekregen waarvan we de antwoorden graag willen delen. Daarnaast heeft de belastingdienst inmiddels ook een aantal vragen beantwoord.

Lees meer...

Wetsvoorstel aanpassing partneralimentatie ingediend

Er ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer om het recht op partneralimentatie in te perken. Indien partners geen kinderen hebben, ontstaat het recht op partneralimentatie pas na 3 jaar. Bij een huwelijk langer dan 3 jaar kan men partneralimentatie ontvangen voor de helft van de huwelijkse periode, gemaximeerd tot vijf jaar.

Lees meer...

Xantèr sluit zich aan bij pensioencollectief

Xantèr heeft zich sinds kort aangesloten bij Pensioen Advies Associatie Nederland (PAAN), een initiatief van de Akkermans & Partners Groep. De Akkermans & Partners groep is een van de grootste onafhankelijke pensioenspelers in de Nederlandse markt.

Pensioen Advies Associatie Nederland

PAAN is een landelijk netwerk van professionele pensioenadviseurs en pensioenadvieskantoren.

Lees meer...

Echtscheiding en uw eigen woning in 2014

Sinds 2013 is het fiscale regime voor de eigen woning flink op de schop gegaan. De rente is alleen aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. de hypotheek is aangegaan ter verwerving, onderhoud en/of verbetering van de eigen woning,
  2. u lost de lening annuïtair af en in maximaal 360 maanden. U legt dit ook contractueel vast, zoals in een hypotheekakte,
  3. u lost daadwerkelijk af. Het (tenminste) annuïtair aflossen wordt jaarlijks getoetst aan de hand van de hoogte van de lening op 31 december van het kalenderjaar.

Lees meer...