• Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner
  • Xanter, de financieel planner

Xantèr is lid van:

Onze adviseurs hebben veel geïnvesteerd in hun kennisniveau en voldoen aan de belangrijkste eisen ten aanzien van kennis, gedrag en integriteit. Hieronder krijgt u een overzicht van de belangrijkste instanties bij wie Xantèr en haar adviseurs zijn aangesloten.

VFFP
Vereniging voor gecertificeerd financieel planners. De financieel planners (FFP´ ers) van Xantèr zijn verplicht lid van deze brancheorganisatie. Om ons certificaat in stand te houden zijn wij verplicht jaarlijks ons kennisniveau op peil te houden. 

Register pensioenadviseurs (RPA)
Het is voor werkgevers, ondernemers, werknemers of u als individu van belang te weten of uw gesprekspartner over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om u als ondernemer, werkgever, werknemer of als individu een kundig advies op maat te geven,afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.
Bij een pensioenadviseur, aangesloten bij het Register pensioenadviseurs, bent u aan het goede adres. Xantèr heeft een pensioenadviseur die aan de eisen van dit register voldoet. Ook hier moet de adviseur ervoor zorgen dat hij zijn kennis en vaardigheden op peil houdt.

Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
Om u goed te kunnen adviseren voor de (her-) financiering van uw woning kan Xantèr als erkend hypotheekadviseur u een compleet advies geven. Jaarlijks dient de adviseur zijn kennis op peil te houden door het bijwonen van opleidingsdagen en vakinformatie.

Kifid

Het FIFID is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Als u een klacht heeft over onze dienstverlening en wij hebben dat niet gezamenlijk kunnen oplossen, kunt u zich wenden tot dit instituut. Zoals u ook in ons dienstverleningsdocument (DVD) kunt terugvinden, is Xantèr bij dit instituut aangesloten.

College Bescherming Persoonsgegevens (CPB)
Het CPB bewaakt de privacy van personen in Nederland. Xantèr is ingeschreven in het register. Daardoor onderschrijven wij het belang van bescherming van uw persoonlijke gegevens. De door u aangereikte informatie en documentatie gebruikt Xantèr alleen voor het adviestraject waarvoor u ons heeft ingeschakeld en voor het beheer van de Wft gerelateerde diensten die wij in het verleden bij banken en verzekeraars hebben ondergebracht.